Prijzen

Over de EURORDIS Prijzen

Voor een effectieve aanpak van de uitdagingen van zeldzame ziektes is leiderschap en uitmuntendheid nodig van talrijke belangenbehartigers van patiënten, patiëntengroepen, ambtenaren, beleidsmakers, onderzoekers en ondernemers die toewijding en innovatie combineren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor zeldzame ziektes.

Samenwerking van alle belanghebbenden en handelen op Europees niveau zijn de enige manieren om vooruitgang te boeken in het omgaan met de schaarsheid aan patiënten en deskundigen, het gebrek aan hulpmiddelen en interesse. Samen maken we een verschil.

Het doel van de EURORDIS Prijzen is om de opmerkelijke toewijding en prestaties te erkennen van patiëntenorganisaties, vrijwilligers, bedrijven, wetenschappers, media en beleidsmakers die ertoe hebben bijgedragen dat de impact van zeldzame ziektes op het leven van mensen wordt verminderd. Vele anderen verdienen onze erkenning.

Nominaties worden ingediend door de EURORDIS Leden Patiëntenorganisaties, EURORDIS Vrijwilligers, EURORDIS Personeel, leden van de Ronde Tafel van Bedrijven van EURORDIS en alle andere instellingen, bedrijven of particulieren die open staan voor de zaak van de zeldzame ziekte. De Jury van EURORDIS Prijzen neemt het definitieve besluit.

PRIJSCRITERIA

De nominatiecriteria voor elke prijscategorie worden hieronder beschreven:

Europese Prijs voor Leiderschap bij Zeldzame Ziektes

Deze prijs wordt toegekend aan een persoon die blijk gegeven heeft van opmerkelijk leiderschap op Europees niveau op het gebied van zeldzame ziektes.

Beleidsmakersprijs

Deze prijs wordt toegekend aan een beleidsmaker wiens toewijding en betrokkenheid bij zeldzame ziektes een verschil heeft gemaakt voor de gemeenschap van zeldzame ziektes.

EURORDIS Prijs voor Vrijwilligers

Deze prijs wordt toegekend aan een persoon die op vrijwillige basis een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan EURORDIS en de gemeenschap van zeldzame ziektes.

Wetenschapsprijs

Deze prijs wordt toegekend aan een gerenommeerde onderzoeker wiens carrière een unieke mengeling is van wetenschappelijke uitmuntendheid en ondersteuning van de patiëntengemeenschap.

Prijs voor Patiëntenorganisaties

Deze prijs wordt toegekend aan een patientenorganisatie, lid van EURORDIS, die innovatieve methoden gebruikt bij de ondersteuning van of voorspraak ten behoeve van patiënten.

Ondernemersprijs

Prijzen worden toegekend aan baanbrekende bedrijven die behandelingen voor zeldzame ziektes ontwikkelen. De volgende criteria worden in overweging genomen bij het kiezen van de winnaars:

 • De behandelingen die zijn goedgekeurd 
 • De behandelingen die het bedrijf ontwikkelt 
 • Het bedrijfsbeleid en staat van dienst ten aanzien van toegang tot medicijnen 
 • Het bedrijfsbeleid en staat van dienst ten aanzien van patiëntenorganisaties 
 • Het partnerschap van het bedrijf met EURORDIS

Nominaties kunnen ook worden voorgedragen voor Medische Instrumenten/Technologische bedrijven waarbij de volgende criteria worden overwogen:

 • De apparaten die zijn goedgekeurd 
 • De apparaten die worden ontwikkeld voor diagnose, controle, behandeling of verlichting van een zeldzame ziekte of voor compensatie van een handicap en die voldoen aan een medische behoefte waarin niet wordt voorzien of die aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van leven van de gebruiker bieden.
 • Het bedrijfsbeleid en staat van dienst ten aanzien van toegang tot apparaten 
 • De mate waarin de goedgekeurde apparaten de zelfstandigheid van de patiënt vergroten en verzorging door de gemeenschap mogelijk maken
 • Het bedrijfsbeleid en staat van dienst ten aanzien van patiëntenorganisaties 
 • Het partnerschap van het bedrijf met EURORDIS

Mediaprijs

Deze prijs wordt toegekend aan de schrijver, uitgever of producent van een uitgave, TV-, radio-, of internetprogramma, artikel, serie, boek of film die heeft bijgedragen aan een beter begrip van zeldzame ziektes of problemen die hiermee verband houden in een of meer landen in Europa.

Prijs voor het gehele werk

Deze prijs wordt toegekend aan een persoon als erkenning van zijn/haar grote, levenslange toewijding en betrokkenheid bij het aanpakken van de behoeften van mensen die leven met een zeldzame ziekte en voor zijn/haar bijdrage aan de promotie van de zaak van de zeldzame ziekte.